Specjaliści

Ewa Wojtyńskaneurologopeda, logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej®, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i dwujęzycznych. W pracy wykorzystuje techniki Manualnego Torowania Głosek.

Pracuje również z dziećmi wymagającymi korekty wad wymowy oraz wsparcia edukacyjnego w rozwoju.

Ukończyła między innymi szkolenia i warsztaty:

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Programowanie języka dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią,
 • Stymultacja mechanizmów lewopółkulowch – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Techniki terapeutyczne w pracy z osobami jąkającymi się,
 • Dysfagia – objawy zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania,
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka,
 • Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy – wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem od 0 do 2 r.ż.,
 • Metoda Krakowska® w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i zespołem Downa,
 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Test SON-R 2,5-7 badanie i interpretacja wyników,
 • Warsztaty Manualnego Torowania Głosek (prowadząca Elżbieta Wianecka),
 • Ile? Który? Ćwiczenia podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON.

Publikacje:

1. „Domino obrazkowe” w „Terapia logopedyczna dziecka w wieku szkolnym”, wyd. Raabe, Warszawa, 2013,
2. „Zabawy obrazkami – pierwszy osobisty słownik dziecka” w „Gdy dziecko nie mówi”, wyd. Raabe, Warszawa, 2014.

Joanna Słupek

Joanna Słupek logopeda, filolog polski, terapeuta ręki. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz studiów podyplomowych o kierunku Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób ze spektrum autyzmu.
Pracuje także jako logopeda i terapeuta w przedszkolu integracyjnym.

Wiedząc, że skuteczna rehabilitacja to oddziaływania prowadzone na wielu płaszczyznach, swoją wiedzę i umiejętności rozwijała podczas kursów i szkoleń:

 • Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej,
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się cz.1,
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce. Kurs 3-modułowy,
 • Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci,
 • PECS – poziom 1,
 • Behawioralna analiza jezyka w intensywnej pracy terapeutycznej z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii,
 • Terapia ręki I i II stopnia.

Agnieszka Piskowska

Agnieszka Piskowskaneurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta ręki, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.
Pracuje również jako neurologopeda w Szkole Integracyjnej oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Stale pogłębia swoja wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach dotyczących rozwoju komunikacji językowej dzieci. Szkolenia, jakie ukończyła to m.in.:

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi,
 • Dysleksja – zagrożenia, diagnoza i terapia w ujęciu Metody Krakowskiej®,
 • Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa,
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Wykorzystanie metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej,
 • Makaton I stopnia,
 • Integracja Sensoryczna – I i II stopień,
 • Terapia ręki – I stopień,
 • Mowa i komunikacja u osób z autyzmem,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej,
 • Jak wprowadzić komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy,
 • Nazywanie świata – odimienna metoda nauki czytania dr Ireny Majchrzak.

Izabela Piotrowska

Izabela Piotrowska neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, pedagog leczniczy, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią, wadami wymowy.
Oprócz pracy w naszym Centrum, prowadzi zajęcia terapeutyczno-wychowawcze w Szpitalu Pediatrycznym WUM.

W trosce o wysoki standard prowadzonej terapii logopedycznej, stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach:

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia,
 • Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju,
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD. Nowe możliwości diagnozy i terapii,
 • Terapia ręki I stopnia,
 • Makaton I stopnia,
 • Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • TIK w pracy logopedy,
 • Zgryz, ssanie, połykanie, żucie, oddychanie. Znaczenie normy biologicznej dla artykulacji,
 • Niebiańskie anioły. Życie ze spektrum zaburzeń autystycznych. Objawy, diagnoza oraz terapia dzieci i młodzieży,
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce i terapii logopedycznej, w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • I Ogólnopolska Konferencja Pedagogiczna WSR – W poszukiwaniu przyczyn i dróg wyjścia z trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu w życiu codziennym dziecka,
 • W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się,
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym. Ocena prawidłowego i zaburzonego słuchu fonemowego dziecka. Warsztaty z projektowaniem terapii słuchu fonemowego
 • I Studencka Konferencja Logopedyczna Dysfagia – przełknij to!,
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON,
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne.

Monika Ziółkowska neurologopeda, logopeda, filolog polski, surdopedagog, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem oraz terapię logopedyczną dzieci z wadami wymowy, dysleksją.
Pracuje także jako logopeda w przedszkolu.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach:

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • Autyzm – potrafię rozpoznać,
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne,
 • ABC pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera,
 • Terapia sygmatyzmu międzyzębowego,
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu,
 • Dyslalia ankyloglosyjna,
 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna,
 • Terapia ręki I stopnia,
 • Masaż Shantala,
 • AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji.

Adrianna Kołtyś – logopeda, filolog polski, terapeuta ręki, oligofrenopedagog.
Absolwentka filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe o kierunku Oligofrenopedagogika.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją, wadami wymowy.

Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach:

 • Terapia ręki I i II stopnia,
 • Terapia rotacyzmu,
 • Wady artykulacyjne spółgłosek i samogłosek oraz ich korygowanie,
 • Logopeda nie tylko dla dzieci. Zaburzenia mowy i słuchu u osób dorosłych,
 • Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia.

Malwina Kozłowska neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog.

Prowadzi terapię dzieci z: opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dyslalią. Doświadczenie zdobywała prowadząc terapię logopedyczną w Centrum Medycznym.
Pracuje również jako logopeda w Szkole Podstawowej.

Swoją wiedzę i umiejętności rozwijała podczas kursów i szkoleń:

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Logopeda na start,
 • Diagnoza i terapia wad wymowy,
 • Warsztaty Metody Castillo-Moralesa,
 • Skala Ryzyka Dysleksji,
 • Praca w klasie międzykulturowej,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień.

Anna Mężyk neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki.

Prowadzi terapię dzieci z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Przedmiotem jej zainteresowań jest także szeroko rozumiana wczesna interwencja logopedyczna i praca z niemowlętami.
Pracuje również jako logopeda w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi.

Ukończyła między innymi szkolenia:

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji (afazja dziecięca) – diagnoza i terapia,
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia,
 • Integracja Sensoryczna – kurs kwalifikacyjny I i II stopień,
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień, diagnoza, terapia, masaż,
 • Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
 • Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania- część I i II,
 • Wspomaganie rozwoju mowy w oparciu o metodę Integracji Sensorycznej.

Ewa Ochtera neurologopeda, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta funkcji poznawczych Metodą Feuersteina.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, dysleksją i wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy.
Pracuje także jako neurologopeda w Szkole Podstawowej Specjalnej.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach:

 • Terapia neurobiologiczna,
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera,
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją),
 • Ćwiczenia funkcji motorycznych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Ćwiczenia funkcji wzrokowych – rozwojowe programowanie terapii,
 • Metody wywoływania głosek,
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie,
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna,
 • Pielęgnacja i terapia dziecka z Trisomią 21 od pierwszych dni życia do wieku wczesnoszkolnego,
 • Kurs edukacji wczesnoszkolnej Montessori,
 • Uczestnictwo w II Międzynarodowej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej „Piękno neurobiologii – mózg wzrokowy w działaniu”,
 • Kwalifikacyjny kurs terapeutyczny. Terapia funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Enrichment I,
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno-twarzowego w ujęciu ortodontyczno-neurologopedycznym,
 • Uczestnictwo w VII Międzynarodowej Konferencji Montessori „Zbędna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”,
 • „Trening Skutecznego Nauczyciela” dr Thomasa Gordona.

Monika Kowalska logopeda, oligofrenopedagog, terepeuta ręki, bajkoterapeuta.

Prowadzi terapię dzieci i młodzieży z: wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alalią, afazją, dyslalią, dysleksją, dysgrafią, dysortografią, jąkaniem. Prowadzi również ćwiczenia z emisji głosu.
Pracuje także jako logopeda w przedszkolu terapeutycznym.

Uczestniczyła w kursach, szkoleniach i warsztatach:

 • Dobrze słyszę – czytam, piszę, trening bazowych funkcji słuchowych,
 • Zachowania trudne osób z zaburzeniami rozwoju,
 • Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 • Dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym – jak je zrozumieć, jak pomóc im prawidłowo funkcjonować, jak wspomagać ich rozwój społeczny,
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna,
 • Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w prac nauczyciela w przedszkolu,
 • Nazywanie świata – odmienna nauka czytania,
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu i z zespołem Aspergera,
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głebokim,
 • Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnozowanie i terapia,
 • Nazywanie świata – odimienna nauka czytania metodą dr Ireny Majchrzak,
 • Milczenie jest złotem czyli kilka słów o komunikacji alternatywnej,
 • Bajkoterapia – zostań bajkoterapeutą,
 • Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy.

Monika Drausowska-Rokicka logopeda, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Ma doświadczenie w pracy z osobami z zespołami genetycznymi, oraz osobami z uszkodzeniami w CUN.
Pracowała w Wiedniu z dziećmi dwujęzycznymi. Ponad dwa lata prowadziła terapię z osobami ze sprzężoną niepełnosprawnością, umożliwiając im porozumienie się z otoczeniem przy pomocy mieszanych metod AAC. Ma doświadczenie w terapii karmienia oraz masażu logopedycznym.

Poza intensywną praktyką, wciąż się dokształca i uczestniczy w szkoleniach, warsztatach pozyskując aktualną wiedzę, aby efektywniej pomagać swoim pacjentom. Ukończyła szkolenia:

 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®,
 • Alternatywne i wspomagające formy komunikacji AAC,
 • Makaton 1 stopień,
 • Efektywne metody terapii rotacyzmu,
 • Czego uczyć i jak uczyć dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością,
 • Szkolenie w zakresie używania Eye Trackera oraz Boardmakera,
 • Efektywna współpraca z rodzicami,
 • Bez klapsa czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice,
 • Bajkoterapia.

Facebook