Klauzula informacyjna

  1. [Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Abu Ewa Wojtyńska, adres korespondencyjny: ul. Waszyngtona 33/93, 04-030 Warszawa, adres email: abu@abu.pl, telefon: +48 797 555 020.
  2. [Inspektor] Administrator celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał Inspektora Danych Osobowych w osobie pani Ewy Wojtyńskiej. Można się z nim skontaktować elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: abu@abu.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 797 555 020.
  3. [Cel] Administrator na podstawie wyrażonej zgody przetwarza Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przekazaną przez Ciebie wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, maila, telefonu (rozmowa, SMS) oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie.
  4. [Odbiorcy] Odbiorcami podanych przez Ciebie danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora oraz następcy prawni Administratora.
  5. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi lub wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie.
  6. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci także prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. [Podanie danych osobowych] Podanie danych w formularzu kontaktowym oznaczonych gwiazdką (*) jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej w tym przedmiocie. Wprowadzenie pozostałych danych formularza kontaktowego jest dobrowolne i nie wymagane do udzielenia odpowiedzi. Kontaktując się za pomocą maila i telefonu (rozmowa, SMS) podajesz swoje dane dobrowolnie.
  9. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Facebook