Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi neurologopedyczne i logopedyczne polegające na:

 • diagnozowaniu, konsultowaniu, programowaniu i przeprowadzaniu terapii w przypadku konkretnych zaburzeń mowy u dzieci;
 • działaniach profilaktycznych, mających na celu usuwanie niepożądanych stanów językowych;
 • diagnozowaniu, kształtowaniu i doskonaleniu sprawności kompetencji u pacjentów:
  • kompetencji poznawczej (wiedzy o sobie i świecie),
  • kompetencji językowej (umiejętności budowania zdań gramatycznie poprawnych),
  • kompetencji komunikacyjnej (umiejętności wchodzenia w językowe role społeczne);
 • rozpowszechnianiu wiedzy na temat postępowania kształtującego prawidłowe kompetencje poznawcze, językowe i komunikacyjne u dzieci.

Specjalizujemy się w terapii zaburzeń mowy dzieci z problemami rozwojowymi oraz zespołami genetycznymi.

Proponujemy zajęcia terapeutyczne: wczesną naukę czytania metodą sylabową, zajęcia przygotowujące do nauki w szkole, terapię dysleksji.

Prowadzimy zajęcia rozwojowe z klockami NUMICON.

Działamy w celu zapewnienia dzieciom profesjonalnej, skutecznej terapii wad i zaburzeń mowy oraz wsparcia edukacyjnego, dzięki czemu podniosą jakość i radość życia w otoczeniu rodzinnym, społecznym. Dbamy, aby zajęcia odbywały się w przyjaznej, pełnej zrozumienia i szacunku atmosferze, w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych gabinetach. Wykorzystujemy efektywne, uznane metody terapii – dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości pacjentów.

Zapraszamy na konsultacje rodziców z dziećmi w wieku poniemowlęcym (12-36 miesięcy),
których niepokoi rozwój mowy i komunikacji u ich maluchów.

Zbadamy prawidłowość rozwoju mowy i umiejętności poznawcze. Odpowiemy na pytania i wątpliwości oraz udzielimy wskazówek jak wspierać dziecko w domu.

Oferujemy:

 • diagnozy, konsultacje neurologopedyczne, logopedyczne, pedagogiczne;
 • konsultacje skróconych wędzidełek podjęzykowych u niemowląt i starszych dzieci;
 • konsultacje online przez Skype;
 • terapię neurobiologiczną Metodą Krakowską stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dziecka;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • terapię neurologopedyczną dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem;
 • terapię techniką Manualnego Torowania Głosek dla dzieci niemówiących;
 • masaż logopedyczny;
 • wczesną interwencję logopedyczno-pedagogiczną stymulującą: mowę i język, intelekt, pamięć, motorykę, rozwój zabawy, percepcję wzrokową i słuchową, np. dla dzieci urodzonych przedwcześnie, z zespołami genetycznymi, urazami okołoporodowymi;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
 • terapię logopedyczną wspierającą leczenie ortodontyczne;
 • terapię wybiórczości pokarmowej;
 • terapię dla dzieci z niepłynnością mowy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci dwujęzycznych;
 • wczesną naukę czytania metodą sylabową;
 • terapię dla dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych;
 • zajęcia przygotowujące do nauki w szkole;
 • zajęcia rozwojowe z wykorzystaniem systemu NUMICON;
 • zajęcia logorytmiczne połączone z profilaktyką logopedyczną.

Pamiętajcie, że mózg jest najbardziej plastyczny we wczesnych latach rozwoju. Im wcześniej rozpoczęte wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka, tym lepsze wyniki może ono osiągnąć w przyszłości.

Skorzystajcie z usług Centrum Terapeutycznego Abu mieszczącego się w Warszawie na Pradze Południe.

Tworzymy zespół doświadczonych specjalistów. Stosujemy nowoczesne metody terapii neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej. Realizujemy zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych gabinetach. Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług.
Pracujemy od poniedziałku do soboty – terminy spotkań do uzgodnienia.