Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi neurologopedyczne i logopedyczne polegające na:

 • diagnozowaniu, konsultowaniu, programowaniu i przeprowadzaniu terapii w przypadku konkretnych zaburzeń mowy u dzieci;
 • działaniach profilaktycznych, mających na celu usuwanie niepożądanych stanów językowych;
 • diagnozowaniu, kształtowaniu i doskonaleniu sprawności kompetencji u pacjentów:
  • kompetencji poznawczej (wiedzy o sobie i świecie),
  • kompetencji językowej (umiejętności budowania zdań gramatycznie poprawnych),
  • kompetencji komunikacyjnej (umiejętności wchodzenia w językowe role społeczne);
 • rozpowszechnianiu wiedzy na temat postępowania kształtującego prawidłowe kompetencje poznawcze, językowe i komunikacyjne u dzieci.

Specjalizujemy się w terapii zaburzeń mowy dzieci z problemami rozwojowymi oraz zespołami genetycznymi.

Proponujemy zajęcia terapeutyczne: wczesną naukę czytania metodą sylabową, zajęcia przygotowujące do nauki w szkole, terapię dysleksji.

Prowadzimy zajęcia rozwojowe z klockami NUMICON.

Działamy w celu zapewnienia dzieciom profesjonalnej, skutecznej terapii wad i zaburzeń mowy oraz wsparcia edukacyjnego, dzięki czemu podniosą jakość i radość życia w otoczeniu rodzinnym, społecznym. Dbamy, aby zajęcia odbywały się w przyjaznej, pełnej zrozumienia i szacunku atmosferze, w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych gabinetach. Wykorzystujemy efektywne, uznane metody terapii – dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości pacjentów.

Jeśli niepokoi Państwa rozwój mowy dziecka, zapraszamy na konsultację.
Zbadamy prawidłowość rozwoju mowy, umiejętności poznawcze i edukacyjne. Odpowiemy na pytania i wątpliwości oraz udzielimy wskazówek jak wspierać dziecko w domu.

Oferujemy:

 • diagnozy, konsultacje neurologopedyczne, logopedyczne, pedagogiczne;
 • konsultacje, terapie logopedyczne online przez Skype;
 • terapię neurobiologiczną Metodą Krakowską stymulującą wszystkie funkcje poznawcze dziecka;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy;
 • terapię neurologopedyczną dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, alalią, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem;
 • terapię techniką Manualnego Torowania Głosek dla dzieci niemówiących;
 • masaż logopedyczny;
 • wczesną interwencję logopedyczno-pedagogiczną stymulującą: mowę i język, intelekt, pamięć, motorykę, rozwój zabawy, percepcję wzrokową i słuchową, np. dla dzieci urodzonych przedwcześnie, z zespołami genetycznymi, urazami okołoporodowymi;
 • terapię logopedyczną dla dzieci z wadami wymowy;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci dwujęzycznych;
 • wczesną naukę czytania metodą sylabową;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci zagrożonych dysleksją i dyslektycznych;
 • zajęcia przygotowujące do nauki w szkole;
 • zajęcia rozwojowe z wykorzystaniem systemu NUMICON;
 • zajęcia logorytmiczne połączone z profilaktyką logopedyczną.

Zapraszamy na terapię logopedyczną online

W celu zachowania ciągłości i systematyczności procesu terapeutycznego w okresie epidemii, zachęcamy Państwa również do skorzystania z zajęć konsultacyjnych i terapeutycznych prowadzonych zdalnie.

Zdalna terapia logopedyczna, ze względu na prowadzenie szeregu ćwiczeń na przykład usprawniających motorykę narządów mowy przed lustrem, to dość trudne zadanie, ale możliwe do wykonania, pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednim sprzętem.
Wystarczy przygotować stanowisko pracy, które powinno być wygodne i zapewniać szybki dostęp do potrzebnych materiałów, pomocy, w tym komputera zaopatrzonego w: kamerę, głośnik, mikrofon (ew. słuchawki z mikrofonem), dostęp do internetu, komunikatora Skype. Do przygotowania potrzebnych dziecku pomocy będą potrzebne także drukarka i nożyczki.

Czas trwania zajęć ustalamy indywidualnie.
Zasady umawiania konsultacji, terapii logopedycznej online przez Skype, zamieściliśmy w zakładce „Kontakt”.

Pamiętajcie, że mózg jest najbardziej plastyczny we wczesnych latach rozwoju. Im wcześniej rozpoczęte wspomaganie i stymulacja rozwoju dziecka, tym lepsze wyniki może ono osiągnąć w przyszłości.

Skorzystajcie z usług Centrum Terapeutycznego Abu mieszczącego się w Warszawie na Pradze Południe.

Tworzymy zespół doświadczonych specjalistów. Stosujemy nowoczesne metody terapii neurologopedycznej, logopedycznej, pedagogicznej. Realizujemy zajęcia w bardzo dobrze wyposażonych gabinetach. Zapewniamy wysoki standard świadczonych usług.
Pracujemy od poniedziałku do soboty – terminy spotkań do uzgodnienia.

Facebook

YouTube